Zámek

Verze pro tisk

Již v roce 1055 je Mailberg doložen.  Od roku 1146 je zámek Mailberg v majetku Suverénního řádu Maltézských rytířů a je jejich nejstarší m vlastnictvím. Po celá staletí sloužil zámek jakokomenda a byl duchovním a dlouhou dobu také vojenským střediskem.

Pohnutá historie

Pohnutá a válkami poznamenaná minulost Mailbergu způsobila, že zámek vždy utrpěl velké ztráty. V období husitských válek v 15. století byl Mailberg vícekrát obsazen a zničen, stejně tomu bylo za třicetileté války (1618-1648). Ani za napoleonských válek v 19. století nezůstala malá vinařská obec ušetřena. V roce 1945 probíhala linie fronty jen 10 kilometrů jižně od Mailbergu. Postupující ruská armáda zanechala hluboké stopy.

Důležitá role

V historii Dolního Rakouska hraje „Mailberger Bund“ („Mailberský spolek“) důležitou roli. Byl uzavřen v roce 1451 na zámku Mailberg a byl považován za první úspěch stálého zastoupení stavůproti moci císaře.